Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Uppdrag och verksamhet

AB Järnbruksförnödenheter har i över 100 år optimerat flödet av olegerat stålskrot på den svenska marknaden. 

Vårt uppdrag är att i samarbete med våra kunder anskaffa behovet av olegerat järn- och stålskrotråvara för produktion av nya stålprodukter. Inköpen görs i första hand från den svenska marknaden men vi handlägger vid behov även import. 

Vi stöder och genomför olika utrednings- och forskningsuppdrag med avsikt att stötta branschens utveckling och agerar sammanhållande i för branschen gemensamma kvalitets- och miljöfrågor.  

JBF publicerar Skrotboken som är Sveriges nationella standard för sortering och klassning av olegerat järn- och stålskrot. Skrotboken är ett samarbete mellan inköpsparterna och har tagits fram gemensamt av utgivarna, svenska stålverk och verksleverantörer. 

En av JBF:s viktigaste uppgifter har varit och är fortfarande är att optimera logistiken kring råvaran och därmed minimera transportarbetet. JBF:s kärnuppgift har idag fått ökad betydelse i och med den globala klimatkrisen. Varje tonkm som vi sparar in minskar utsläppen av CO2. 

Ladda ner vår app!

Du har väl inte missat att Skrotboken 2020 finns som app? Du kan ladda ned den på App Store eller Google Play.