Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Allmänt

Stålets egenskaper att kunna återvinnas till nya produkter är obegränsad, så länge som det sorteras noggrant för att utnyttja ingående legeringsmetaller och för att undvika att få med föroreningar till stålet. För en effektiv recirkulering behövs ett system för insamling, rensning och sortering utifrån skrotets typ och metallinnehåll. Denna typ av system har under lång tid funnits för metallskrot i och med att det finns ett värde och en väl fungerande marknad för metallskrothandel.