Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Miljö och hållbarhet

Järn är ett grundämne som är helt återvinningsbart och ofarligt för naturen. Järn påverkar naturen när det tas fram från jordskorpan och när det frigörs från malmen. När järnet väl tagits fram är det 100% återvinningsbart och kan cirkuleras ett oändligt antal gånger genom att tillföra energi för omsmältning. De få järnatomer som ej återvinns återgår så småningom till sitt naturliga tillstånd i jordskorpan (återförenas med syre till järnmalm). Stål är järn, legerat med en mindre tillsats av kol för att göra det starkare. Stål är en av de mest användbara produkter människan skapat till dags datum och utgör grunden för industrialiseringen som skapat vårt välstånd.

Återvinning av stål- och gjutjärnsskrot för att producera nya stålprodukter är ett effektivt sätt att hushålla med jordens resurser. Mer än 630 miljoner ton stål- och järnskrot återvinns i världen varje år vilket medför en massiv besparing av CO2 utsläpp på i storleksordningen 1 miljard ton CO2 per år. När återvunnet stålskrot ersätter järnmalm vid stålframställningen, så minskar också energiförbrukningen med hela 75 %, vilket gör stålskrot till en energieffektiv råvara för framställning av nytt stål.

Den av JBF förmedlade mängden olegerat stål- och gjutjärnsskrot som smälts ned av ägarföretagen sparar in omkring 1 miljon ton CO2 utsläpp per år i Sverige.

För olegerat stål-och järnskrot finns i Sverige ett sedan lång tid etablerat sorteringssystem via den av branschen utgivna Skrotboken som beskriver hur stål- och järnskrot ska bearbetas och sorteras för att passa in i våra cirkulära flöden mellan producenter – konsumenter – återvinnare och åter till producenterna igen.

Branschen och ägarföretagen arbetar aktivt med att ytterligare minska sin miljöpåverkan och sina scope 3 utsläpp genom att optimera inkommande transporter, förbättrad skrotsortering och genom effektiva processer för att spara energi och återvinna ständigt fler andelar av de resurser som tidigare sågs som avfall men idag ses som potentiella nya intäktskällor.

 

Outokumpu Stainless

Värdledande på rostfritt duplexstål. Outokumpus stål innehåller mer återvunnet material än alla sina konkurrenter, över 92% återvunnet material. Den överlägsna hållbarheten hos rostfritt stål innebär också att livscykelanalysen blir mycket förmånlig då materialet kan användas under lång tid innan det återvinns.

Ovako Bar Smedjebacken

Ovako är Nordens största återvinnare av returstål. Mer än 97% av det stål som Ovako tillverkar kommer från återvunnet stål. Ovako Bar i Smedjebacken är världsledande på klimatsmart ståltillverkning med ett CO2 avtryck på endast 67 kg CO2e per ton stål. Smedjebacken är det enda stålverket i Norden som tillverkar verkstadsstål och är därmed det naturliga valet för stålanvändare i Norden som vill minska sitt avtryck genom att använda lokala producenter. 

Ovako Sweden Hofors

Ovakos anläggning I Hofors Sverige tillverkar stål via kokillgjutning vilket ger ett ultrarent stål som är världsledande till speciella krävande tillämpningar. Många vindkraftverk runt om i världen snurrar med hjälp av de extra stora hållbara kullagerstål som tillverkas här. Ovako Hofors kommer att bli en av de första koldioxidneutrala stålanläggningarna i Världen år 2022 då de övergår till vätgasbaserad uppvärmning vilket minimerar CO2 utsläppen. Hofors klimatkompenserar fullt ut kvarvarande utsläpp för att nå klimatneutralitet redan idag.

Alleima

Alleima är en ledande tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning , främst sömlösa rostfria rör, elektrisk värmeteknik och motståndsmaterial, ultrafin tråd och ädelmetaller för användning i medicintekniska produkter och elektroniska apparater, samt precisionsbandstål och produkter. Hållbarhet är en integrerad del av den kommersiella strategin och närvarande i alla aspekter av verksamheten. Produkterbjudandet möjliggör övergången till förnybara energikällor, elektrifiering av industrier, innovation inom den medicinska sektorn och mycket mer. Alleima har dessutom utvecklat ytbelagt precisionsbandstål till en av de mest kritiska komponenterna i vätgasbränsleceller – de bipolära plattorna. Idag är mängden återvunnet material i produkterna över 80 procent.

SSAB

Stålindustrin står idag för mellan 7%-9% av människans totala koldioxidutsläpp i världen. SSAB har tagit ledningen i stålindustrins omdaning mot en klimathållbar nyproduktion av Järn och stål. Den nya Hybrit-tekniken som forskats fram tillsammans med LKAB och Vattenfall kommer att sänka koldioxidutsläppen till nära noll vid nyproduktion av järn och stål. Hybrit använder vätgas för att reducera malm till järn vilket ger rent vatten som avfall istället för den koldioxid som idag släpps ut via masugnsprocessen. SSAB Oxelösund kommer att producera stål klimatneutralt från år 2026. Därefter omdanas hela masugnsproduktionen till vätgasteknologi omkring år 2030 vilket är i linje med de klimatkrav världssamfundet ställt upp för att undvika en allvarlig temperaturökning via CO2 halten i atmosfären.

SSAB använder idag även återvunnet stål i sin process. SSAB utnyttjar överskottsvärme i processteg för att smälta ned återvunnet stål helt gratis i energihänseende. Det värmeöverskott som bildas under processen måste hanteras på något sätt och att använda det till ökad produktion via återvunnet stål som smälts ’gratis’ är det mest effektiva sättet. Det mesta av det återvunna stålet faller i SSAB interna processer men de tillsätter även återcirkulerat stål från samhället i mixen.

Uddeholm

Uddeholms i Värmland är världsledande på verktygsstål som används vid produktion runt om i världen. Många av de saker vi omger oss med i vardagen har en gång tillverkats med hjälp av Uddeholms verktygsstål. T.ex. din mobiltelefon och din bil har pressats till sin form med hjälp av verktyg.

Uddeholm har sedan lång tid ett etablerat system för cirkulär ekonomi där kunderna återsänder använda verktyg för omsmältning till nya verktygsstål. Uddeholm arbetar mot en klimatneutral produktion och har under 2021 som en av de första i världen testat att tillverka ett helt klimatneutralt stål under en vecka med hjälp av fossilfria bränslen som HVO100 och biogas.

Ladda ner vår app!

Du har väl inte missat att Skrotboken 2020 finns som app? Du kan ladda ned den på App Store eller Google Play.