Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Historik

Aktiebolaget Järnbruksförnödenheter - i dagligt tal kallat JBF - bildades den 17 mars 1917. Av stiftelseurkunden framgår att flertalet av de då verksamma järnbruken i Sverige beslutade att tillsammans bilda ett aktiebolag, genom vilket delägarna hade för avsikt att samarbeta för inköp av vissa råmaterial och förnödenheter. 

Det nybildade företaget JBF fick som första uppdrag att försöka bringa ordning i de besvärliga förhållanden som på den tiden rådde på den svenska skrotmarknaden. Under åren har JBF tilldelats skiftande arbetsuppgifter av ägarna men ansvaret för stålverkens inköp av stålskrot har alltid varit företagets huvuduppgift.  

Återvinning av järnskrot har sedan begynnelsen ansetts som en strategiskt viktig råvarukälla för nationer och har därför ofta omgärdats med restriktioner och påbud. Under mellankrigstiden införde Sverige, likt många andra länder, exportförbud på den viktiga råvaran, ett förbud som upphävdes först vid Sveriges EU inträde i början på 1990-talet. Sedan dess och i synnerhet efter finanskrisen 2008-2009 har skrotmarknaden och branschen på ett påtagligt sätt globaliserats med de förändringar som därtill följer.  

Ladda ner vår app!

Du har väl inte missat att Skrotboken 2020 finns som app? Du kan ladda ned den på App Store eller Google Play.