Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Stålindustrins klimatfärdplan

Svensk stålindustri har en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige 2045. Svensk järn- och stålindustri gör klimatnytta varje dag. Genom att skapa lösningar på samhällets behov, se klimatarbetet som en möjlighet att öka värdet i företagens erbjudanden och bibehålla en ledarposition på den globala marknaden stärker järn- och stålindustrin Sveriges positiva bidrag till en hållbar omställning. Klimatet känner inga nationsgränser och skulle må bra av att mer stål tillverkas i Sverige eftersom de globala utsläppen då skulle minska. Det betyder att den bästa klimatpolitiken är att värna bästa möjliga förutsättningar för järn- och stålproduktion i Sverige (text från Jernkontorets hemsida). Läs mer om klimatfärdplanen hos Jernkontoret Stålindustrins klimatfärdplan - Jernkontoret.

Ladda ner vår app!

Du har väl inte missat att Skrotboken 2020 finns som app? Du kan ladda ned den på App Store eller Google Play.