Inköp, järn- och stålskrot
start1 start3 Isbjörn1.JPG                         industry.industry.E

En effektiv återvinning och recirkulation av järn- och stålskrot är en grundläggande förutsättning för svensk stålindustris framgång.

Återvinning av järn har pågått under flera sekel och är idag världens ojämförbart största återvunna råvara. Världens förbrukning av järnskrot växer kontinuerligt och uppgår i dagsläget till ca 500 Mton motsvarande cirka 35 % av den totala stålproduktionen. För vår miljö innebär detta bl.a. motsvarande reduktion av utsläpp av bl.a. koldioxid samt att förbrukningen av naturresurser som järnmalm, kol och annan energi kan hållas nere.

JBF fungerar i Sverige som den sammanhållande länken mellan återvinnings- och stålindustrin. Inte bara kommersiellt utan även inom många områden som verkar för ytterligare ökad recirkulation och resurssnål tillverkning.

Vi leder och deltar i forsknings- och utvecklings projekt inom branschen samt verkar för att miljöstörande material som kan finnas i skrotet avlägsnas ur flödet i ett så tidigt stadium av återvinningsprocessen som möjligt.

Kontakta oss gärna för mer information.