Inköp, järn- och stålskrot
start1 start3 Isbjörn1.JPG 

Återvinning av stål- och gjutjärnsskrot för att producera nya stålprodukter är ett effektivt sätt att hushålla med jordens resurser. Skrot ger stålindustrin en energieffektiv råvara för framställning av råstål.

AB Järnbruksförnödenheter (JBF) är de svenska stålverkens inköpsagent för olegerat stål- och gjutjärnskrot sedan 1917. Vi arbetar för att kostnadseffektivt försörja stålverken med skrotråvara och logistiskt optimera leveranserna mellan skrotleverantörer och stålverk. Vi arbetar tillsammans med skrotleverantörerna för att förbättra återvinning och recirkulationen av stålskrot.

Av den globala stålproduktionen på drygt 1 600 miljoner ton per år kommer ca 570 miljoner ton från nedsmält stålskrot. Ståls egenskaper att kunna återvinnas till nya produkter är obegränsad, så länge som det sorteras noggrant för att utnyttja ingående legeringsmetaller och för att undvika föroreningar som t.ex. koppar och tenn. Järns magnetiska egenskaper gynnar en effektiv separering av stål och järn från industri- eller hushållsavfall.

Stål- och järnskrot är det mest återvunna materialet och världshandeln med skrot omfattar ca 100 miljoner ton per år.

US Environmental Protection Agency har visat att om återvunnet stålskrot ersätter järnmalm vid stålframställningen, så minskar energiförbrukningen med 75 %, förbrukning av primära råvaror (från jorden) med 90 % och avsevärt mindre utsläpp till omgivningarna av t.ex. CO2.

Skrotboken är en sammanställning av de krav och regler som stålverk och skrotindustri gemensamt har tagit fram för leveranser av olika skrotklasser till de svenska stålverken. Den kan ses som en nationell svensk standard för klassning av skrot.

Stålets kretslopp i samhället har beskrivits i miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som förväntas leda till resurs- och energisnålare tillverkning av stål, miljösmartare användning av stål, underlätta användning av stålskrot och restprodukter. 

 

 

 

Extranät

Logga in