Löpande uppdateringar

I samband med förändringar i regelverket i Skrotboken kommer dessa att presenteras på den här sidan.

Skrotboken 2020 gäller from  2020-01-01

 

Extranät

Logga in

Aktuellt