Framsida Skrotboken

Skrotboken

Länk Skrotboken

En ny skrotbok kommer att publicerats våren 2019 och kan då beställas från JBF:  stefan.rova@jbfab.com  Mer information inom kort.

1951 utgavs den första skrotboken för olegerat stålskrot. Senaste upplagan utgavs i mars 2012 och heter "Skrotboken 2012". Skrotboken innehåller den svenska stål- och skrotbranschens produktspecifikationer. Liknande överenskommelser finns även i våra grannländer.

Inom EU och stålbranschens samarbetsorgan "Eurofer" har liknande specifikationer framtagits under ”European Steel Scrap Specification” som används av JBF i importaffärer.

 

 


  


  


 


  


 

Extranät

Logga in

Aktuellt