2020_1liten

Skrotboken

Den nya och omarbetade upplagan av Skrotboken är nu publicerad.

Skrotboken innehåller den svenska stål- och skrotbranschens produktspecifikationer för olegerat stålskrot, samt från 2020, även produktspecifikationer för rostfritt skrot. 

Skrotboken 2020 kan beställas från JBF:  stefan.rova@jbfab.com. Skrotbokens tryckta upplaga är slutsåld. Skrotboken 2020 finns nu som app som laddas ned till din telefon/läsplatta. Pris app: 100kr exkl moms för en prenumeration som gäller i 3 år. Vi skickar er login till appen per email (svarsmail till er beställning).

Inspiration för omslaget till Skrotboken 2020 kommer från den första Skrotboken som publicerades år 1951. Därmed sluter vi cirkeln - Recycling!

Även materialet i boken är valt ur ett återvinningsperspektiv. I 2020 versionen är hela boken, inklusive pärm, gjord av hållbart papper som ger boken ett långt användarliv och som dessutom i sin helhet kan sorteras som pappersåtervinning när det är dags. Skrotboken 2020 blir den sista som ges ut i tryckt version. Framöver kommer endast digitala versioner att publiceras.

I Skrotboken 2020 ingår en prenumeration på Skrotboken 2020 digitalt. Den digitala versionen av Skrotboken är under utveckling och kommer att förändras i takt med användarnas behov och önskemål. Återkom gärna med förslag och förbättringar till oss!

 


  


  


 


  


 

Extranät

Logga in

Aktuellt