Strålskyddskurser 2018

JBF kommer under 2018 att arrangera kurser i strålskydd, som en del i det förebyggande arbetet för att förhindra konskevenser av en radiakincident.

Utbildningen omfattar en dags utbildning och innehåller både teori och praktiska övningar.Utbildningen är gratis för de stålverk och skrotåtervinningsföretag som deltar i Radiaksamarbetet. Kursavgiften för externa deltagare är 5 000 kronor i mån av plats.

Anmälan till kurserna publiceras på JBFs hemsida, där det finns ett anmälningsformulär. Anmälan är bindande och sker avbokning senare än tre veckor före kursstart kommer JBF att ta ut en avgift på 3 000 kronor.

Det finns också en blankett för intresseanmälan, där du kan anmäla dig för att få information om kommande kurser.

Under 2018 planeras kurserna att genomföras under september.

För mer information kontakta Sven Bäckström, på 08-459 11 62 eller maila sven.backstrom@jbfab.com.

Kursinnehåll

Grundläggande om radioaktivitet och strålning

Användningsområden och förekomst av radioaktivt material:

Mätning av radioaktivitet (teori)

Strålskydd (teori)

Åtgärder vid radiologiska händelser

Praktiska övningar

Extranät

Logga in

Aktuellt