Händelserapportering

Radioaktivt material som uppstår i samhället, liksom material med naturlig radiaoaktivitet, kan upptäckas av vid återvinning och recirkulation av skrotråvara.

Upphittat material måste alltid hanteras på ett strålsäkert sätt. Huvudansvarig för hanteringen av materialet är ägaren eller källan för avfallet. För herrelöst material som upptäcks finns möjligheter att söka stöd för omhändertagande hos Strålskyddsmyndigheten. 

För att rapportera upptäckt av radioaktivt smittat material, t.ex. från detektorsystem eller radiakportaler, har Strålskyddsmyndigheten publicerat en ny blankett för händelserapportering. Blanketten finns att ladda ner från Strålskyddsmyndighetens hemsida under Blanketter.

Länk för händelserapportering:

Händelserapport som används vid larm från fast detektorsystem m.m. 

Det går också att söka medel från Strålskyddsmyndigheten för omhändertagande av herrelöst radioaktivt material. Blankett för ansökan om omhändertagande av material finns på länken:

Ansökan om stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material

Ansökan om tillstånd för "Verksamhet med joniserande strålning" finns på Strålskyddsmyndighetens hemsida: www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm | Besöksadress: Solna Strandväg 96 | Telefon: 08-799 40 00 | Fax: 08-799 40 10 | 

Extranät

Logga in

Aktuellt