37

Radiaksamarbetet

JBF samordnar det samarbete som etablerats inom återvinnings- och stålbranchen med syfte att avlägna material med förhöjda halter av radioaktiv strålning så tidigt som möjligt i skrotfödet.

JBF arrangerar löpande utbildningar i strålskydd för personal som arbetar i skrotflödet, kontakta gärna JBF för aktuella kurser!

Specifikationen för levereranser av skrot regleras i Skrotboken.

Hantering av upphittat material regleras av respektive upphittares egna föreskrifter.

Anmälan om upphittat material vid t.ex.larm från detektorer skall händelsetrapporteras enligt SSMs föreskrifter, se vidare under fliken Händelserapportering eller gå direkt till Strålskyddsmyndighetens hemsida.

 

 

Extranät

Logga in

Aktuellt