jbf1

Uppdrag och verksamhet

Vårt uppdrag är att i samarbete med våra kunder anskaffa behovet av järn- och stålskrotråvara för produktion av nya stålprodukter.

Inköpen görs i första hand från den svenska marknaden men vi handlägger vid behov även import, främst från Östersjöregionen.

Inköpsbehovet är något under 1 miljon ton skrot per år fördelat på ett antal skrotkvaliteter.

Vi stöder och genomför olika utrednings- och forskningsuppdrag med avsikt att stötta branschens utveckling.

JBF agerar också sammanhållande i för branschen gemensamma kvalitets- och miljöfrågor. 

Vi levererar även service till kunder och leverantörer såsom avräkningsunderlag, diverse statistik i olika former samt specifika nyckeltal angående skrotflödet.

JBF är medlem i BIR - "The Bureau of International Recycling". Som ansluten till BIR är medlemmarna förbundna att följa, enligt av BIR uppsatt uppförandekod, strikt affärsetik.

JBF är representant för Jernkontoret i "Eurofer Scrap Committee".

Extranät

Logga in

Aktuellt