Historik

Aktiebolaget Järnbruksförnödenheter - i dagligt tal kallat JBF - bildades den 17 mars 1917.

Av stiftelseurkunden framgår att flertalet av de då verksamma järnbruken i Sverige beslutade att tillsammans bilda ett aktiebolag, genom vilket delägarna hade för avsikt att samarbeta för inköp av vissa råmaterial och förnödenheter.

Det nybildade företaget JBF fick i uppdrag att försöka bringa ordning i de besvärliga förhållanden som på den tiden rådde på den svenska skrotmarknaden.

I och med inträdet i EU upphörde det i Sverige sedan länge rådande exportförbudet av järnskrot.

Sedan dess och i synnerhet efter finanskrisen 2008-2009 har skrotmarknaden och branschen på ett påtagligt sätt globaliserats med de förändringar som därtill följer.

Under åren har JBF tilldelats skiftande arbetsuppgifter av ägarna men ansvaret för stålverkens inköp av stålskrot har alltid varit företagets huvuduppgift.

Extranät

Logga in

Aktuellt