2019-11-18

Skrotboken 2020 Publicerad

Den nya och omarbetade upplagan av Skrotboken är nu publicerad. Beställs via mail (stefan.rova@jbfab.com). Kan beställas som bok inklusive en nedladdningsbar digital version eller utan bok (nedladdningsbar app).

Inspiration för omslaget till Skrotboken 2020 kommer från den första Skrotboken som publicerades år 1951. Därmed sluter vi cirkeln - Recycling!

Även materialet i boken är valt ur ett återvinningsperspektiv. I 2020 versionen är hela boken, inklusive pärm, gjord av hållbart papper som ger boken ett långt användarliv och som dessutom i sin helhet kan sorteras som pappersåtervinning när det är dags. Skrotboken 2020 blir den sista som ges ut i tryckt version. Framöver kommer endast digitala versioner att publiceras.

I Skrotboken 2020 ingår en prenumeration på Skrotboken 2020 digitalt. Den digitala versionen av Skrotboken är under utveckling och kommer att förändras i takt med användarnas behov och önskemål. Återkom gärna med förslag och förbättringar till oss!

AB Järnbruksförnödenheter

2019-11-18

Extranät

Logga in

Aktuellt