2019-11-18

Skrotboken 2020 Publicerad

Den nya och omarbetade upplagan av Skrotboken är nu publicerad. Beställs via mail (stefan.rova@jbfab.com)

Inspiration för omslaget till Skrotboken 2020 kommer från den första Skrotboken som publicerades år 1951. Därmed sluter vi cirkeln - Recycling!

Även materialet i boken är valt ur ett återvinningsperspektiv. I 2020 versionen är hela boken, inklusive pärm, gjord av hållbart papper som ger boken ett långt användarliv och som dessutom i sin helhet kan sorteras som pappersåtervinning när det är dags. Skrotboken 2020 blir den sista som ges ut i tryckt version. Framöver kommer endast digitala versioner att publiceras.

I Skrotboken 2020 ingår en prenumeration på Skrotboken 2020 digitalt. Den digitala versionen av Skrotboken är under utveckling och kommer att förändras i takt med användarnas behov och önskemål. Återkom gärna med förslag och förbättringar till oss!

AB Järnbruksförnödenheter

2019-11-18

Extranät

Logga in

Aktuellt