2022-03-07

JBF övergår tillfälligt till veckopriser

Kriget i Ukraina och sanktionerna gentemot Ryssland har fått en stor påverkan på priser, valutor och leveranser av råvaror i Europa, så även för olegerat stålskrot. Prisförändringarna för skrot har varit betydande och det finns risk för att det kan bli brist på skrot under en tid framöver. För att säkerställa skrotleveranserna till de JBF-anslutna verken i Sverige behöver våra inköpspriser ligga rätt mot internationella marknadspriser. I och med att marknadsläget för skrot nu ändras med några dagars framförhållning och därmed i princip omöjliggör vettiga prognoser för framtida skrotpriser, behöver vår modell med fasta månadspriser temporärt justeras.

Fr o m i morgon, tisdagen den 8 mars 2022, avser vi under ovanstående omständigheter justera JBF-priset på veckobasis. JBF-priset kommer att höjas med +1000 kr/t fr o m i morgon. Förändringen med veckopriser är tillfällig. Den gäller under mars och april och kommer att omprövas inför maj då vi förhoppningsvis har en mer normal marknad igen. Inför nästa vecka kommer vi att publicera prisbrevet på fredag och priset gäller fr o m nästkommande måndag. 

Vi behöver tillsammans se till att verksamheter i Sverige klarar denna kris på ett bra sätt. Ha en tät dialog med er kontaktperson kring leveranser, priser och andra frågor som kan uppstå pga denna tillfälliga förändring.

Extranät

Logga in