2016-12-16

Förändringar i styrelse och inköpskommitte

Styrelsen förändrades under 2016. Anders Henström, Ovako AB, går in som ordförande för JBF. Ny i styrelsen är också Per-Ragnar Moberg och Jan Malsmberg.

I Inköpskommitten har Minna Sahl, SSAB AB, och Mikael Bror, Ovako Sweden AB, tillkommit.