P8310283.JPG

Länkar

Hemsidor relaterade till stålindustrin:

Jernkontoret - den svenska stålindustrins branschorganisation

World Steel Association. Internationell branschorganisation med ca 170 stålproducenter som medlemmar

Eurofer - The European Steel Association

Återvinningsfrågor:

Naturvårdsverket

Bureau of International Recycling (BIR)

Försäkringsfrågor rörande radiakförsäkringen:

Aon Sweden AB är ett av Sveriges ledande rådgivare inom försäkring- och risk management

Frågor rörande strålsäkerhet:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Utbildning och kompetens inom materialteknik och metallurgi:

Kungliga Tekniska Högskolan

För information om arbetsmiljöfrågor:

Arbetsmiljöverket

 

 

 


 


 

Extranät

Logga in

Aktuellt