jbf3

Import

För att täcka lokala och temporära brister i leveransflödet utför JBF import av skrot i första hand från närområdet i Östersjön.

Importvolymen kan på årsbasis variera med 5-20% av behovet och mellan olika skrotklasser.

Extranät

Logga in